Process

När man arbetar med innovation gäller det att ha kartbilden klar för sig och veta var i processen man är. Det hjälper att arbeta utifrån en stark och tydligt vision. Och det är viktigt att få lov att tänka helt fritt under en del av processen. Men lika viktigt är det att låta idéerna möta verkligheten så att de kan börja göra nytta. Annars har arbetet varit i onödan.


FIBA med sin Röda Mur är ett sätt att illustrera innovationsprocessen. I varje steg gäller det att först tänka fritt och sen förbättra och välja. Vi kallar dessa två faser för att divergera och konvergera. Växelverkan mellan de två faserna är central i den innovativa processen. De olika stegen likaså.


Vi integrerar den här typen av kunskap och koncept i våra aktiviteter. Vi tar ansvar för processen och var vi befinner oss på kartan. Så kan ni koncentrera er på det ni är bäst på, nämligen innehållet och de goda idéerna.

>erbjudanden_erbjudande.html
creactivity<_creactivity.html