Creactivity® tre halvdagar med facilitator och verktyg.

Primärt för ledningar. Standardstorlek 4-8 personer per arbetsgrupp. Tidsrymd cirka sex veckor. Resultat: effektivare beslutsprocess i ledningsgruppen. Nya värden byggda med delaktighet och koppling till strategier och in- omvärld.


Processen är uppdelad i tre steg, i det här fallet som halvdagar, för att den inte skall störa det dagliga arbetet i onödan. Mellan halvdagarna ligger förberedelser och frågor som skapar riktning mot ett tydligt resultat.

Första steget reder ut behov och frågeställning. Här handlar det om att sätta sig in i ramverket så att inga tekniska hinder skall föreligga under resten av processen.

Andra steget fördjupar och förtydligar syftet. Gruppmedlemmarna kan nu se sig själva och varandra i ett klarare ljus.

Tredje steget handlar om stabil gemensam grund och riktning. Att innan man fattar viktiga beslut ha säkerställt att gruppen har sett andra bilder än de vanligaste är en förutsättning för för en Creactivity® beslutsprocess.


Resultatet blir nya värden framtagna på ett sätt som får hela organisationen att växa och frodas. Resultatet blir också tydligt mätbart med hjälp av de generella fokusfrågorna Kommunikation, Delaktighet och Riktning.


Ladda ner PDF här.

Erbjudande