Creactivity®

Det är inte lätt att följa med i utvecklingen. Man måste vara proaktiv, bevaka det som händer och förbereda sig för vad man tror ska komma.


Vi menar att det finns en bättre väg. Det är smartare att försöka se det som de andra inte ser och ta fram ett annat alternativ som skapar värde. Det räcker helt enkelt inte att vara logisk längre.


I omvärldsanalysen undersöker du också de vita fläckarna på kartan. Och du låter flera krafter bjuda in med sitt bud på vad som är möjligt. Med designade verktyg och metoder ser man hur dessa krafter och informationer kan mötas i nytänkande lösningar med stark delaktighet.

>process_process.html
Supernext<Supernext.html