Supernext arbetar med innovation på ett nytt sätt.


Nya idéer är en bra början. Men de fyller ingen funktion om man inte lyckas utveckla dem till något användbart.


Våra unika metoder och verktyg hjälper dig att få idéer och dessutom utveckla dem så att du kan se deras verkliga värde innan du väljer vilka du vill satsa på. I processen får fler möjlighet att bidra så att lösningen redan är förankrad när beslut fattas.


Med enkla aktiviteter och verktyg kan positiva beteenden och attityder stärkas och det innovativa klimatet främjas – därför kan ni arbeta effektivt och konstruktivt ända fram till beslut.


Våra processer bygger på Creactivity® – när logiken inte längre räcker till.


Supernext är medlem av konsulthuset                                              

Supernext – användbara idéer

>creactivity_creactivity.html